Przejdź do serwisu Crossweb
en
Nowość. Możesz teraz wybrać kilka miast, tematów i poziomów jednocześnie.

Oferty pracy: DevOps

DevOps Engineer with GCP
Rekrutacja
online
Docker, GIT, Jenkins, Terraform, Maven, Kubernetes, GCP, CI/CD
Kraków
DevOps Engineer with Azure Cloud experience
Rekrutacja
online
Azure, ARM, API Gateway
Wrocław
Senior System Engineer /DevOps, AWS /Cloud
Rekrutacja
online
AWS, Ansible, Terraform, Puppet, Chef, Linux, Python, Java, Jenkins, Elasticsearch, Kibana, Golang, Zabbix, agile, Prometheus, Grafana
Trójmiasto
DevOps Engineer
Rekrutacja
online
Docker, Jenkins, Maven, TeamCity, Gradle, Kubernetes, CI/CD , Sonar
Kraków
DevOps Engineer with Big Data
Rekrutacja
online
Hadoop, Python, Java, GIT, Scala
Kraków
Inżynier Systemowy DevOps – Business Support Systems
Linux, SQL
Kraków
Devops Engineer
Rekrutacja
online
AWS, Linux
Kraków
Senior Cloud and System Engineer
Rekrutacja
online
AWS, Kubernetes, Terraform
Kraków
IT Support Engineer (2nd line)
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
SQL, Linux, LAN/WAN, Windows Server
Kraków
Senior DevOps Engineer
Rekrutacja
online
Kubernetes, AWS, CI/CD
Kraków + zdalnie
Administrator Systemów Linux
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Linux, MySQL, Ansible, PostgreSQL, DNS, FTP, SMTP, WWW, Bash, Postfix, Apache, IMAP, LXC, KVM, CouchBase
Rzeszów
Programista Systemowy
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Python, Linux, Bash, Perl, GIT, TCP/IP
Kraków
Inżynier Systemowy
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Python, Perl, Ansible, GIT, TCP/IP, IMAP, POP3
Kraków
DevOps Engineer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Linux, Azure
Kraków