Przejdź do serwisu Crossweb
en
Nowość. Możesz teraz wybrać kilka miast, tematów i poziomów jednocześnie.

Oferty pracy: Bielsko - Biała

React Software Engineer (LiveBank)
Rekrutacja
online
JavaScript, Docker, NoSQL, Node.js, Karma, React, REST API, Bootstrap, Jasmine, TypeScript
Kraków + zdalnie + 2 miasta

Oferty pracy z pozostałych miast:
Java Software Engineer
Rekrutacja
online
Java, MySQL, NoSQL, SVN, Spring, Jenkins, Jira, Oracle, Maven, Tomcat, Apache, TeamCity, Vaadin, Spring Boot, GIT, React.js
Kraków + zdalnie
Senior DevOps Engineer
Rekrutacja
online
Kubernetes, AWS, CI/CD
Kraków + zdalnie
.Net Software Engineer
Rekrutacja
online
ASP.NET, C#, Microsoft SQL Server, .NET, XML, JavaScript, jQuery, WCF, HTML, CSS
Kraków + zdalnie + 1 miasto
Cloud Developer (Python + AWS)
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Python, AWS, Docker
Zdalnie
JavaScript Key Developer
Rekrutacja
online
JavaScript, React.js, NoSQL, Jenkins, Oracle, Concourse, CI/CD
Zdalnie
Senior QA Automation Engineer with Java
Rekrutacja
online
Java, Docker, JUnit, Maven, Microservices Architecture
Zdalnie
Senior Java Developer
Rekrutacja
online
Java, NoSQL, Spring, Jenkins, Oracle, Spring Framework MVC, Microservices Architecture, CI/CD , Spring Boot, Spring Cloud
Zdalnie
Senior Symfony Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
PHP, Symfony4, Redis, REST API
Kraków + zdalnie
Front-end Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
JavaScript, GIT, HTML, CSS, React, REST API, clean code, Angular, design patterns
Kraków + zdalnie
Front-End Developer (remote)
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
HTML5, JavaScript, CSS3, Twitter Bootstrap 3, React, Redux
Kraków + zdalnie
PHP Developer (remote)
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
PHP, JavaScript, SQL, GIT, Symfony
Kraków + zdalnie
Test Engineer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Test Automation, Python, JavaScript, Selenium
Zdalnie
Magento Developer – Mid level
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
PHP, MySQL, GIT, Symfony
Zdalnie
Full Stack Developer (Node.js)
Rekrutacja
online
Node.js
Kraków + zdalnie
Magento Frontend Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
HTML5, JavaScript, GIT, Magento
Zdalnie
Java Developer (remotely)
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Java, Spring, Hibernate
Zdalnie
Automation Tester – Mid Level
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
GIT, JavaScript, JMeter, TypeScript, PostMan, SoapUI, Jest
Kraków + zdalnie
iOS Software Engineer
Rekrutacja
online
Xcode, MVC, Swift, REST API, OWASP, CI/CD
Kraków
Technical Project Manager
Rekrutacja
online
AWS, agile, Kubernetes, CI/CD
Kraków
Android Software Engineer
Rekrutacja
online
REST API, android studio, Kotlin, OWASP, unit testing, CI/CD
Kraków
Test Automation Engineer
Rekrutacja
online
JavaScript
Kraków
Senior Angular Software Engineer
Rekrutacja
online
JavaScript, TypeScript, RxJS, CSS, Angular, HTML
Kraków
Angular Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
JavaScript, TypeScript, Angular, HTML5, CSS3
Warszawa
IT Support Engineer (2nd line)
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
SQL, Linux, LAN/WAN, Windows Server
Kraków
C#/.NET Software Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Microsoft.NET, C#, Microsoft SQL Server, Windows Server
Kraków
Java Developer
oferta z widełkami
Java, Spring, Hibernate
Warszawa
Game Platform Engineer with C#
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
C#, SQL, .NET
Kraków
Programista Java
Rekrutacja
online
Java 8, GIT, Hibernate, JUnit, Maven, JSE/JEE
Kraków
Application Administrator
oferta z widełkami
Linux, Jira
Kraków
DevOps Engineer with GCP
Rekrutacja
online
Docker, GIT, Jenkins, Terraform, Maven, Kubernetes, GCP, CI/CD
Kraków
FullStack JavaScript Developer (with Azure)
Rekrutacja
online
JavaScript, Node.js, SQL, React, Redux, REST
Wrocław
Senior Java Developer
Rekrutacja
online
Java, GIT, Maven, agile, REST, TDD, OOD, CI/CD , Spring Boot
Katowice + 1 miasto
Lead Java Developer
Rekrutacja
online
Java, SQL, Liquibase, Groovy, Bash, Jira, Confluence, Oracle, Maven, Tomcat, TeamCity, Multithreading, Shell scripting, Microservices Architecture, XML, GitHub, Sonar
Kraków
Senior Java Developer with Azure
Rekrutacja
online
Spring, JUnit, Mockito, Linux, Azure, Java 8
Wrocław
DevOps Engineer with Azure Cloud experience
Rekrutacja
online
Azure, ARM, API Gateway
Wrocław
Senior System Engineer /DevOps, AWS /Cloud
Rekrutacja
online
AWS, Ansible, Terraform, Puppet, Chef, Linux, Python, Java, Jenkins, Elasticsearch, Kibana, Golang, Zabbix, agile, Prometheus, Grafana
Trójmiasto
Python Cloud Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Python, AWS, Docker, PostgreSQL, SQL, GIT, Jenkins, Terraform, Scrum, unit testing, CI/CD , Flask, Lambda
Białystok + 2 miasta
Java Developer with gaming experience
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Java, JUnit, Maven
Kraków
PHP Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
PHP, MySQL
Kraków
PHP Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
PHP, MySQL
Łódź
PHP Backend Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
PHP, AWS, GIT, Jenkins, REST API, Symfony, Laravel
Kraków
IT Risk Assessment and Security Consultant
Rekrutacja
online
Kraków
Electronic/hardware designer
Rekrutacja
online
Kraków
C# Software Engineer at ABB Ability™ Cloud Platform
Rekrutacja
online
Kraków
Software Development Engineer in Test at ABB Ability™ Platform
Rekrutacja
online
Kraków
Software Development Engineer in Test at ABB Ability™ Platform (Linux)
Rekrutacja
online
Kraków
Senior QA Automation Java
Rekrutacja
online
Java, Oracle
Wrocław
DevOps Engineer
Rekrutacja
online
Docker, Jenkins, Maven, TeamCity, Gradle, Kubernetes, CI/CD , Sonar
Kraków
Java Development Tech Leader
Rekrutacja
online
Java, Hibernate, Spring Framework MVC, Spring Framework Core, JPA
Wrocław
Solution Architect
Rekrutacja
online
Java, AWS, Docker, Nginx, Kubernetes
Kraków
Senior Automation Tester
Rekrutacja
online
Cucumber, Jira, Java, Test Automation
Kraków
Java Full Stack Lead Software Engineer
Rekrutacja
online
Java 8, JavaScript, Spring, TypeScript, Angular
Katowice + 1 miasto
Senior Java Developer
Rekrutacja
online
Java, SQL, Spring, Java EE, Maven, Spring Boot, Spring Cloud
Wrocław
Senior Front-End Developer
Rekrutacja
online
JavaScript, React, Redux, TypeScript, HTML, CSS, ES6
Wrocław
IT Application Support Analyst
Rekrutacja
online
Python, Oracle, SAP, Unix, Informatica
Wrocław
DevOps Engineer with Big Data
Rekrutacja
online
Hadoop, Python, Java, GIT, Scala
Kraków
UI/UX Designer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
UX
Kraków
Programista Testów Automatycznych (BSS R&D)
Java
Kraków + 1 miasto
Programista Erlang / C++
C++, Erlang
Kraków + 1 miasto
Programista Java / Scala
Java, Scala
Kraków + 1 miasto
Młodszy programista Java/Scala w Telco BSS
Rekrutacja
online
Java, JavaScript, Scala
Kraków + 2 miasta
Inżynier Wymagań (Analityk Biznesowy IT)
Jira
Kraków + 1 miasto
Inżynier Systemowy DevOps – Business Support Systems
Linux, SQL
Kraków
Frontend Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
JavaScript, Gulp, React, Webpack, Redux, HTML, CSS, SCSS, RWD
Kraków
Technical Training Specialist
Rekrutacja
online
Białystok + 2 miasta
Programista PHP
Rekrutacja
online
PHP, HTML5, JavaScript, CSS3, oop, jQuery, AJAX, Linux
Kraków
Senior Software Engineer (Front end/UI)
Rekrutacja
online
JavaScript, HTML, CSS
Kraków
Devops Engineer
Rekrutacja
online
AWS, Linux
Kraków
Java/Kotlin Developer with Devops skills
Rekrutacja
online
Java, AWS
Kraków
PHP Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
PHP, MySQL, PostgreSQL, SQL, GIT, Zend, Symfony, HTTP
Kraków
Product Designer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
UX
Kraków
Full-Stack Software Developer (.NET)
Rekrutacja
online
ASP.NET, C#, .NET, TypeScript, Angular, .NET Core
Katowice
Java Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Java, MongoDB, GIT, Spring
Kraków
Senior Java Developer
Rekrutacja
online
Java
Kraków
Senior Cloud and System Engineer
Rekrutacja
online
AWS, Kubernetes, Terraform
Kraków
Senior Front End Developer
Rekrutacja
online
JavaScript, React, Redux
Kraków
.NET Developer
Rekrutacja
online
C++, C#
Katowice
QA Engineer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Python, BDD, API, PostMan, Selenium
Białystok + 2 miasta
Senior/Mid Front End Developer
JavaScript, Angular.js, Node.js, React, Redux
Kraków
Mobile Software Developer in Test
Rekrutacja
online
Kotlin
Kraków
QA Automation Specialist
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Java
Kraków
Front End Developer
oferta z widełkami
JavaScript, React, Redux, Webpack, webGL, Babel, PixiJS
Kraków
Game Artist
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
pakiet Adobe
Kraków
Programista Frontend – Angular (Telco)
HTML5, Angular, REST, CSS3
Wrocław
Programista React
JavaScript, CSS3, React
Kraków
Konsultant ds. wdrożeń (Telekomunikacja)
Rekrutacja
online
SQL, Linux
Kraków + 3 miasta
Administrator Systemów Linux
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Linux, MySQL, Ansible, PostgreSQL, DNS, FTP, SMTP, WWW, Bash, Postfix, Apache, IMAP, LXC, KVM, CouchBase
Rzeszów
Programista Systemowy
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Python, Linux, Bash, Perl, GIT, TCP/IP
Kraków
Inżynier Systemowy
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Python, Perl, Ansible, GIT, TCP/IP, IMAP, POP3
Kraków
Android Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Java, Android SDK, GIT, Jenkins, REST API, Kotlin
Kraków
iOS Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
GIT, Jenkins, iOS SDK, Swift, iOS, oop
Kraków
DevOps Engineer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Linux, Azure
Kraków
Android Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Android SDK, Java, SQL, GIT, android studio, Gradle, Kotlin, Dagger, Retrofit, Multithreading, Flutter
Kraków
Senior Full Stack .NET Developer
Rekrutacja
online
ASP.NET, C#, .NET, MSSQL, WCF, ASP.NET MVC, WebServices, HTML5, JavaScript, CSS3
Kraków
Desktop UI .NET Developer
Rekrutacja
online
C#, .NET, UX, WPF, UI
Kraków
Site Reliability Engineer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
JavaScript, AWS, GCP
Kraków
Senior Frontend Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
HTML5, JavaScript, Node.js, CSS3, TypeScript, Angular, ES6
Kraków
Test Manager
Python, Java
Kraków + 2 miasta
Software Engineering Team Lead (front-end)
Rekrutacja
online
JavaScript, React
Kraków
Android Developer
Rekrutacja
online
android studio
Kraków
Quality Assurance Engineer for ABB MOM MES
Rekrutacja
online
C#, .NET, GIT, CI/CD
Kraków
IT Application Specialist for Treasury Systems
Rekrutacja
online
Kraków
FPGA Programmer
Rekrutacja
online
Kraków
.NET Full-Stack Developer (C#/.NET/React)
Rekrutacja
online
.NET, HTML5, CSS3, GIT, C#, JavaScript
Kraków
Quality Assurance Engineer at ABB Ability™ Cloud Platform
Selenium, C#, .NET
Kraków
Security Engineer
Rekrutacja
online
Python, JS, Go, Java
Kraków
Back End Developer
oferta z widełkami
MySQL, Java, Docker
Kraków
Full-stack Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
HTML5, JavaScript, Node.js, SQL, GIT, CSS, CI/CD , Docker, React, testy jednostkowe i integracyjne
Kraków
Full-Stack .NET Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
C#, .NET, ASP.NET MVC, JavaScript, React, Azure
Kraków