Przejdź do serwisu Crossweb
en
Nowość. Możesz teraz wybrać kilka miast, tematów i poziomów jednocześnie.

Oferty pracy: praktyka / staż

Nie znaleźliśmy ofert pracy o wybranych przez Ciebie kryteriach.
Poniżej znajdziesz oferty pracy z całej Polski.
Azure Quality Assurance Specialist for ABB Marine
Rekrutacja
online
Kraków
Electronics Designer – Hardware
Rekrutacja
online
Kraków
C# Software Engineer at ABB Ability™ Cloud Platform
Rekrutacja
online
Kraków
Quality Assurance Engineer for ABB MOM MES
Rekrutacja
online
Kraków
IT Application Specialist for Treasury Systems
Rekrutacja
online
Kraków
FPGA Programmer
Rekrutacja
online
Kraków
Senior C# Developer
Rekrutacja
online
Kraków
Mid/Senior WordPress Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
HTML, CSS, WordPress
Lublin + 1 miasto
IT Support Engineer (2nd line)
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
SQL, Linux, LAN/WAN, Windows Server
Kraków
Senior QA Automation Java
Rekrutacja
online
Java, Oracle
Wrocław
DevOps Engineer
Rekrutacja
online
Docker, Jenkins, Maven, TeamCity, Gradle, Kubernetes, CI/CD , Sonar
Kraków
Java Development Tech Leader
Rekrutacja
online
Java, Hibernate, Spring Framework MVC, Spring Framework Core, JPA
Wrocław
Solution Architect
Rekrutacja
online
Java, AWS, Docker, Nginx, Kubernetes
Kraków
Senior Automation Tester
Rekrutacja
online
Cucumber, Jira, Java, Test Automation
Kraków
Java Full Stack Lead Software Engineer
Rekrutacja
online
Java 8, JavaScript, Spring, TypeScript, Angular
Katowice + 1 miasto
Senior Java Developer
Rekrutacja
online
Java, SQL, Spring, Java EE, Maven, Spring Boot, Spring Cloud
Wrocław
Senior Front-End Developer
Rekrutacja
online
JavaScript, React, Redux, TypeScript, HTML, CSS, ES6
Wrocław
IT Application Support Analyst
Rekrutacja
online
Python, Oracle, SAP, Unix, Informatica
Wrocław
DevOps Engineer with Big Data
Rekrutacja
online
Hadoop, Python, Java, GIT, Scala
Kraków
DB Performance .Net Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Microsoft SQL Server, .NET, JavaScript
Trójmiasto
Python Cloud Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Python, Docker, SQL, GIT, Scrum, unit testing, CI/CD , Flask, AWS, PostgreSQL, Jenkins, Terraform, Lambda
Białystok + 2 miasta
Sr Build and Release Engineer
Rekrutacja
online
DevTools, Salesforce
Kraków
Senior Software Engineer – Front End
Rekrutacja
online
HTML5, CSS3, JS
Kraków
Java Developer
oferta z widełkami
Docker, SQL, Spring, RESTful API, Java 8
Kraków
UI/UX Designer
oferta z widełkami
UX
Kraków
C#/.NET Software Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Microsoft.NET, C#, Microsoft SQL Server, Windows Server
Kraków
Java Developer with gaming experience
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Java, JUnit, Maven
Kraków
Java Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Java, PostgreSQL, MongoDB, JUnit
Kraków
DevOps Engineer
Rekrutacja
online
Python, Java, AWS, Docker, Ansible, GIT, Jenkins, Terraform, C++, Bash, Azure, Powershell
Łódź
Starszy Tester Automatyczny
Rekrutacja
online
SVN, GIT, Selenium, JMeter, Gatling, Java, JavaScript, Docker, SQL, Jenkins, Jira, SoapUI, DevOps
Łódź
Senior System Engineer /DevOps, AWS /Cloud
Rekrutacja
online
AWS, Ansible, Terraform, Puppet, Chef, Linux, Python, Java, Jenkins, Elasticsearch, Kibana, Golang, Zabbix, agile, Prometheus, Grafana
Trójmiasto
Senior Java Developer
Rekrutacja
online
Java, NoSQL, Spring, Jenkins, Oracle, Spring Framework MVC, Microservices Architecture, CI/CD , Spring Boot, Spring Cloud
Zdalnie
Senior QA Automation Engineer with Java
Rekrutacja
online
Java, Docker, JUnit, Maven, Microservices Architecture
Zdalnie
JavaScript Key Developer
Rekrutacja
online
JavaScript, React.js, NoSQL, Jenkins, Oracle, Concourse, CI/CD
Zdalnie
Software Quality Engineer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
GIT, Selenium, Selenium WebDriver, JUnit, Maven
Kraków + zdalnie
Senior Symfony Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
PHP, Symfony4, Redis, REST API
Kraków + zdalnie
Senior Java Developer
Rekrutacja
online
Java, GIT, Maven, agile, REST, TDD, OOD, CI/CD , Spring Boot
Katowice + 1 miasto
DevOps Engineer with GCP
Rekrutacja
online
Docker, GIT, Jenkins, Terraform, Maven, Kubernetes, GCP, CI/CD
Kraków
FullStack JavaScript Developer (with Azure)
Rekrutacja
online
JavaScript, Node.js, SQL, React, Redux, REST
Wrocław
Lead Java Developer
Rekrutacja
online
Java, SQL, Liquibase, Groovy, Bash, Jira, Confluence, Oracle, Maven, Tomcat, TeamCity, Multithreading, Shell scripting, Microservices Architecture, XML, GitHub, Sonar
Kraków
Senior Java Developer with Azure
Rekrutacja
online
Spring, JUnit, Mockito, Linux, Azure, Java 8
Wrocław
DevOps Engineer with Azure Cloud experience
Rekrutacja
online
Azure, ARM, API Gateway
Wrocław
Technical Training Specialist
Rekrutacja
online
Białystok + 2 miasta
Software Tester
Rekrutacja
online
Selenium WebDriver, SQL, Bash
Zdalnie
Front-end Developer
Rekrutacja
online
JavaScript, HTML, CSS
Zdalnie
Inżynier Systemowy DevOps – Business Support Systems
Linux, SQL
Kraków
Inżynier Wymagań (Analityk Biznesowy IT)
Jira
Kraków + 1 miasto
Programista Erlang / C++
C++, Erlang
Kraków + 1 miasto
Programista Java / Scala
Java, Scala
Kraków + 1 miasto
Programista Testów Automatycznych (BSS R&D)
Java
Kraków + 1 miasto
Młodszy programista Java/Scala w Telco BSS
Rekrutacja
online
Java, JavaScript, Scala
Kraków + 2 miasta
.NET Full-Stack Developer (C#/.NET/React)
Rekrutacja
online
.NET, HTML5, CSS3, GIT, C#, JavaScript
Kraków
.NET Full-Stack Developer (C#/.NET/React)
Rekrutacja
online
.NET, HTML5, JavaScript, CSS3, C#
Kraków
PHP Developer (remote)
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
PHP, JavaScript, SQL, GIT, Symfony
Kraków + zdalnie
Front-End Developer (remote)
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
HTML5, JavaScript, CSS3, Twitter Bootstrap 3, React, Redux
Kraków + zdalnie
Quality Assurance Engineer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Selenium, Test Automation
Kraków
Android Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Java, Android SDK, GIT, Jenkins, REST API, Kotlin
Kraków
iOS Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
GIT, Jenkins, iOS SDK, Swift, iOS, oop
Kraków
Magento/PHP Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
PHP, MySQL, JavaScript, MVC, GIT, Magento, RESTful API, HTML, CSS, Kotlin
Kraków
Product Designer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
UX
Kraków
PHP Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
PHP, MySQL, PostgreSQL, SQL, GIT, Zend, Symfony, HTTP
Kraków
Senior Digital Project Manager
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Jira, agile
Lublin + 1 miasto
Java/Kotlin Developer with Devops skills
Rekrutacja
online
Java, AWS
Kraków
Devops Engineer
Rekrutacja
online
AWS, Linux
Kraków
Java Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Java, MongoDB, GIT, Spring
Kraków
Magento Developer – Mid level
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
PHP, MySQL, GIT, Symfony
Zdalnie
Starszy Administrator Systemów Linux/Vmware
Rekrutacja
online
Linux, TCP/IP, Bash, Tomcat, Apache
Warszawa
Java Developer
oferta z widełkami
Java, Spring, Hibernate
Warszawa
Tester Mobile – Empik Foto
Rekrutacja
online
Selenium, Java, Appium
Warszawa
Full-Stack Software Developer (.NET)
Rekrutacja
online
ASP.NET, C#, .NET, TypeScript, Angular, .NET Core
Katowice
Mid/Senior Digital Project Manager
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Jira
Lublin
.NET Developer
Rekrutacja
online
C++, C#
Katowice
Quality Assurance Engineer at ABB Ability™ Cloud Platform
Selenium, C#, .NET
Kraków
PHP Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
PHP, MySQL
Kraków
PHP Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
PHP, MySQL
Łódź
Project Manager
Rekrutacja
online
Jira, Confluence, Scrum, GIT
Kraków + 1 miasto
Programista PHP
Rekrutacja
online
PHP, HTML5, JavaScript, CSS3, oop, jQuery, AJAX, Linux
Kraków
Programista Java
Rekrutacja
online
Java 8, GIT, Hibernate, JUnit, Maven, JSE/JEE
Kraków
Programista Systemowy
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Python, Linux, Bash, Perl, GIT, TCP/IP
Kraków
Inżynier Systemowy
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Python, Perl, Ansible, GIT, TCP/IP, IMAP, POP3
Kraków
Administrator Systemów Linux
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Linux, MySQL, Ansible, PostgreSQL, DNS, FTP, SMTP, WWW, Bash, Postfix, Apache, IMAP, LXC, KVM, CouchBase
Rzeszów
GBS IS Controls Senior Lead
Rekrutacja
online
Kraków
Full Stack Developer (Node.js)
Rekrutacja
online
Node.js
Kraków + zdalnie
Software Engineering Team Lead (.NET)
Rekrutacja
online
Node.js, C#, .NET
Kraków + zdalnie
Senior Software Engineer (Front end/UI)
Rekrutacja
online
JavaScript, HTML, CSS
Kraków
PHP Backend Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
PHP, AWS, GIT, Jenkins, REST API, Symfony, Laravel
Kraków
Security Engineer
Rekrutacja
online
Python, JS, Go, Java
Kraków
Senior Java Developer
Rekrutacja
online
Java
Kraków
Site Reliability Engineer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
JavaScript, AWS, GCP
Kraków
Front-End Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
HTML5, SCSS, JavaScript, GIT, JSON, REST, Angular
Kraków
.NET Developer
Rekrutacja
online
.NET Core
Katowice + 1 miasto
.NET Developer with Azure
Rekrutacja
online
C#, .NET Core, Azure
Katowice + 1 miasto
Microsoft Dynamics CRM Developer
Rekrutacja
online
JS, C#, Microsoft Dynamics CRM, .NET, CSS
Katowice + 1 miasto
Front End Developer
oferta z widełkami
JavaScript, React, Redux, Webpack, webGL, Babel, PixiJS
Kraków
R&D Data Analytics for Motion
Rekrutacja
online
Python, SQL
Kraków
Senior/Mid Front End Developer
Rekrutacja
online
JavaScript, Node.js, CSS3, React, Redux
Kraków + zdalnie
Back-end Developer (.Net)
Rekrutacja
online
C#, .NET Core
Kraków + zdalnie
Full Stack Developer (.Net / React )
Rekrutacja
online
C#, React, .NET, AWS
Kraków + zdalnie
QA Automation Specialist
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Java
Kraków
Back End Developer
oferta z widełkami
MySQL, Java, Docker
Kraków
IS Functional Analyst for Tax
Rekrutacja
online
Excel, risk management
Kraków
DevOps Engineer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Linux, Azure
Kraków
Full-stack Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
HTML5, JavaScript, Node.js, SQL, GIT, CSS, CI/CD , Docker, React, testy jednostkowe i integracyjne
Kraków
GCM Solution Architect for Treasury
Rekrutacja
online
SAP Fiori, SAP
Kraków
IT Risk Assessment and Security Consultant
Rekrutacja
online
Microsoft, risk management
Kraków
IT Functional Analyst for Tax Domain
Rekrutacja
online
Microsoft
Kraków
Android Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
Android SDK, Java, SQL, GIT, android studio, Gradle, Kotlin, Dagger, Retrofit, Multithreading, Flutter
Kraków
Senior Full Stack Developer (.net)
Angular.js, React, Angular, C#, vue.js
Kraków
Back-end Developer (.Net)
.NET, .NET Core, C#
Kraków
Senior/Mid Front End Developer
JavaScript, Angular.js, Node.js, React, Redux
Kraków
Data Architect
Big Data, Python, Java, C#
Kraków
Full-Stack .NET Developer
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
C#, .NET, ASP.NET MVC, JavaScript, React, Azure
Kraków
Game Artist
Rekrutacja
online
oferta z widełkami
pakiet Adobe
Kraków
Senior Full-Stack Software Developer
SQL, C#, REST API, BDD, oop, agile, Angular, TDD, Microservices Architecture
Kraków