Przejdź do serwisu Crossweb

Oferty pracy

Software Quality Assurance Engineer
oferta z widełkami
Python, SQL, Linux, Selenium
Kraków
Frontend Developer
oferta z widełkami
HTML5, JavaScript, CSS3, React
Kraków
Jira Administrator
oferta z widełkami
Linux
Kraków
Tech Lead C# .NET Developer
oferta z widełkami
Microsoft.NET, C#, Microsoft SQL Server, Windows Server
Kraków
Software Tester with Python
Python, Jira
Wrocław
Java Developer
oferta z widełkami
Eclipse, JAVA, jQuery, Spring, Hibernate, Java EE, JavaScript, SQL, JSP, Oracle
Kraków
DevOps Engineer
oferta z widełkami
AWS, Ansible, Docker, GIT, Jenkins
Kraków
SAP Hybris Developer
oferta z widełkami
JAVA, Java 8, SAP Hybris, Spring Framework MVC, Spring Framework Core
Gliwice
Program szkoleniowy dla studentów LBD
oferta z widełkami
JAVA, JavaScript, Hibernate
Gliwice
Node.js/JavaScript Developer
Node.js, JavaScript
Szczecin
Frontend Developer
oferta z widełkami
HTML5, JavaScript, CSS3, GIT
Kraków + 1 miasto
PHP Developer
oferta z widełkami
PHP, GIT, Zend, Magento, Symfony
Kraków + 1 miasto
Java Software Developer
oferta z widełkami
JAVA, GIT, Spring, Jenkins, oop, JavaScript, Linux, TDD
Kraków
C++ Software Developer
oferta z widełkami
C++, C++ 11/14, GIT, Jenkins, STL, TDD
Kraków
IT Project Manager
oferta z widełkami
Jira, Confluence
Kraków
Administrator Systemów Informatycznych ze specjalizacją Linux
oferta z widełkami
Linux, Atlassian
Kraków
Android Developer
Android, Java
Szczecin + 1 miasto
Front-end Developer
JavaScript, Angular.js, HTML, CSS
Kraków + 2 miasta
Business Analyst
Oracle, Microsoft Dynamics CRM
Wrocław
JUNIOR PHP DEVELOPER
oferta z widełkami
HTML5, PHP, MySQL, jQuery, CSS
Kraków
Key Account Manager (Sektor IT)
oferta z widełkami
Excel
Kraków + 1 miasto
Regular/Senior .NET Engineer
oferta z widełkami
ASP.NET, C#, .NET, JavaScript
Warszawa
Regular/Senior .NET Engineer
oferta z widełkami
ASP.NET, .NET, Entity Framework, WCF
Lublin
PHP DEVELOPER
oferta z widełkami
PHP, MySQL, Symfony3
Kraków
Senior Java Developer
JAVA, REST
Kraków
Java Developer
JAVA, Spring
Kraków
PHP Developer
PHP, Zend
Kraków
Front-end Developer
JavaScript, React, HTML, CSS
Wrocław
Java Developer
JAVA
Katowice
Front-end Developer
JavaScript, HTML, CSS
Kraków
Java Developer
JAVA, Spring, Hibernate
Lublin
Senior Software Engineer
oferta z widełkami
Linux, C++, Linux embedded, Python
Kraków
Scrum Master
agile
Lublin
Tech Lead Java Developer
JAVA, Spring
Lublin
Front-end Software Engineer
oferta z widełkami
HTML5, JavaScript, React, Webpack
Białystok + 1 miasto
Front-end Software Engineer
oferta z widełkami
HTML5, JavaScript, React, Webpack
Białystok + 1 miasto
C/C++ Embedded Engineer (with Android)
C, C++, Linux embedded, JAVA, Android
Kraków + 1 miasto
.NET Developer
ASP.NET, C#, .NET
Kraków
Senior Software QA Engineer
JAVA, JUnit, JMeter
Kraków
Tester Automatyczny
oferta z widełkami
Microsoft.NET, C#, Microsoft SQL Server, Windows Server
Kraków
Geeky Linux Engineer
oferta z widełkami
Jenkins, Linux, Python, Ansible, GIT, Security, Puppet, Docker, DNS
Kraków
Analityk Biznesowo-Systemowy
SQL, Jira
Kraków
Ruby on Rails Developer
oferta z widełkami
Ruby on Rails, Ruby, PostgreSQL
Kraków
C# .NET Developer
oferta z widełkami
Microsoft.NET, C#, Microsoft SQL Server, Windows Server
Kraków
Senior .NET Developer
C#, .NET
Kraków + 1 miasto
Senior Java Engineer
JAVA, Microservices, AWS, RESTful API, DynamoDB, agile, Docker
Kraków
Software Architect
oferta z widełkami
JAVA, REST, Docker, Angular.js, Spring
Kraków
C++ Developer
Linux, C++, STL, Windows
Kraków
Senior Java Developer
oferta z widełkami
Java 8, TDD, Spring, Hibernate, REST, Angular, Gradle
Gliwice
Java Integration Engineer
JAVA, Spring
Kraków
Solutions Architect (JAVA and Web)
HTML5, JAVA, NoSQL, Spring, Kafka, Oracle
Kraków
Senior Front-end Developer
JavaScript, Canvas, socket.io, SVG
Kraków
PHP Developer
JavaScript, MVC, CSS, Linux
Kraków
Scrum Master
oferta z widełkami
Jira, Confluence
Kraków
Android Developer
oferta z widełkami
JAVA, GIT, HTTP, Gradle, RxJava, Multithreading
Kraków
Software Engineer
C, C++, C#
Katowice
Android Developer
Android, Java, android studio
Katowice
Backend Laravel Developer
oferta z widełkami
PHP, MySQL, Laravel
Kraków
Angular Developer
oferta z widełkami
HTML5, CSS3, SASS, Angular
Kraków
Software Tester
Selenium, C#, Jira
Wrocław
Frontend Developer
JavaScript, React, Angular
Katowice + 3 miasta
Senior Fullstack Developer / Team Leader
oferta z widełkami
PHP, MySQL, JS, Laravel, AWS
Kraków
QA Software Engineer
Python, GIT, Jenkins, Selenium WebDriver, RestAssured
Katowice
Frontend Software Engineer
HTML5, JavaScript, CSS
Katowice
QA Software Engineer (Desktop applications)
C#, .NET
Katowice
Frontend Software Engineer
JavaScript, React, Redux
Katowice
Team Leader
oferta z widełkami
JavaScript, Node.js
Kraków
Senior Backend Developer
oferta z widełkami
JavaScript, Node.js
Kraków
Tester SQL
SQL, Jira, Oracle Database, PL/SQL
Warszawa
Test Analyst
testy jednostkowe i integracyjne, Jira, TestComplete
Kraków + 1 miasto
Test Automation Expert
oferta z widełkami
SQL, Cucumber, JMeter, Selenium WebDriver, PostMan, SoapUI, JAVA
Warszawa
Test Analyst
testy jednostkowe i integracyjne, Jira, TestComplete
Katowice
Java Developer
oferta z widełkami
SQL, GIT, Spring, Java 8, Maven, Microservices, Gradle
Kraków
Test Automation Engineer
oferta z widełkami
Selenium WebDriver, PostMan, Appium, SQL, Oracle, Apache
Kraków
Frontend Developer
oferta z widełkami
JavaScript
Gliwice
Programista iOS
oferta z widełkami
Objective-C, Swift, iOS, Xcode, GIT
Warszawa
Dev Ops Engineer, DAZN
AWS, Microsoft Azure, Kubernetes, GCP
Katowice
Platform Software Engineer (Fullstack)
oferta z widełkami
JAVA, JavaScript, Linux, REST
Kraków
Platform Software Engineer (Fullstack)
oferta z widełkami
JAVA, REST, JavaScript, Linux
Kraków
PHP Developer
PHP, Symfony, Symfony3, HTML5, MySQL, MariaDB
Kraków + 1 miasto
Big Data Developer
oferta z widełkami
Python, JAVA, SQL, Scala
Warszawa
Staż Intensywnie Informatyczny
JAVA, C++, C#
Kraków
Full-Stack .NET Developer
oferta z widełkami
JavaScript, jQuery, CSS3, AJAX, ASP.NET, C#, Entity Framework, JSON, agile
Wrocław
Hardware Designer (electronic)
PCB
Trójmiasto
Senior Embedded System Developer
C, C++, TCP/IP, DSP
Trójmiasto
Embedded Software Engineer
C, Bluetooth Low Energy 4.1
Katowice
JavaScript Developer
oferta z widełkami
JavaScript, jQuery, CSS3, AJAX, JSON, agile, Microsoft Azure
Wrocław
Senior Frontend Developer
oferta z widełkami
JavaScript, CSS3, React
Kraków
Azure and Office 365 Consultant
Microsoft Azure, SharePoint
Kraków + 1 miasto
Scrum Master DE
oferta z widełkami
Jira, agile, Confluence
Wrocław
Java Developer
oferta z widełkami
SQL, clean code, Java 8, Spring, Hibernate, Oracle
Wrocław
Java Developer
oferta z widełkami
Java 8, PL/SQL, Spring, Hibernate, RabbitMQ, SoapUI
Poznań + 1 miasto
.Net Developer
oferta z widełkami
C#, .NET, MSSQL, nHibernate, jQuery
Wrocław
Senior Software Developer .NET/C#
Microsoft.NET, ASP.NET, C#, .Net API, .NET, HTML5, JavaScript, jQuery, CSS3, Angular.js, MSSQL, WCF, Angular, .NET Core, Bootstrap
Kraków + 1 miasto
Senior Javascript Developer
oferta z widełkami
JavaScript, Node.js
Gliwice
Młodszy Administrator Systemów Linux
SQL, DNS, WWW
Kraków
Full Stack PHP Developer
oferta z widełkami
PHP, JavaScript, SQL, GIT
Kraków
Full Stack Front-End Developer
oferta z widełkami
jQuery, HTML, CSS, JavaScript, Angular.js, SASS, Twitter Bootstrap 3, Grunt, Gulp, React
Kraków
Senior Software Engineer- Security
oferta z widełkami
Linux, C++
Kraków
Software Development Engineer in Test
oferta z widełkami
JAVA
Kraków
.Net Developer
oferta z widełkami
C#, .NET, MVC, ASP.NET, JavaScript
Kraków
Senior Tech Lead/Architect/Advisor
oferta z widełkami
ASP.NET, C#, .NET, JavaScript, Microsoft SQL Server, Microsoft Azure
Kraków
Senior .NET Developer/Tech Lead
oferta z widełkami
ASP.NET, C#, .NET, JavaScript, Microsoft SQL Server
Kraków
Architekt systemów informatycznych
JAVA
Katowice
Delivery Manager
oferta z widełkami
Jira, agile
Wrocław
Java Developer
oferta z widełkami
Java EE, Red Hat/CentOS
Katowice + 3 miasta
Full Stack Developer
JAVA, TypeScript, Angular
Katowice + 2 miasta
React Developer
oferta z widełkami
HTML5, React, CSS
Warszawa
Analityk Biznesowo-Systemowy
SQL, Jira
Katowice