Logo Crossweb
<< przejdź do listy cykli wydarzeń

ProductTank

ProductTank Kraków jest grupą skierowaną dla osób zarządzających produktami w Krakowie, skupiającą się na wymianie poglądów, doświadczeń i pomysłów w obszarze product managementu, product design, rozwoju, zarządzania, kształtowania biznesu, metryk, user experience i wszystkich innych rzeczy, które nas łączą.
(2)

Minione wydarzenia:
(32)