Logo Crossweb
This event has already taken place. Check upcoming events

SysOps/DevOps Polska MeetUp Online #42

sysops-devops-polska-meetup-online-42
Event type:
Meetup
Category:
IT
Topic:
Date:
21.10.2021 (thursday)
Time:
17:00
Price:
Free
City:
Agenda:

UWAGA: Prelekcja w języku angielskim!


Prelekcja #1: “AWS Serverless: How to keep it serverless if you need more than REST API” - Oleg Chekan


PL

Oleg przestawi case study budowy bezserwerowego rozwiązania dla startupu z branży medycznej. Opowie o wprowadzaniu na rynek w rekordowe dwa tygodnie - wieloplatformowej aplikacji internetowej, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów bezpieczeństwa oraz compliance wymaganych w tej branży. Podzieli się wyzwaniami, którym musiał sprostać zespół i wnioskami wyciągnietymi podczas integracji z usługami webowymi AWS, których to rozwiązanie wymagało. Omówi takie rozwiązania, jak: strona statyczna/blog; REST/WebSocket/GraphQL API; strumienie danych i Message Bus, integracja email i SMS; uwierzytelnianie federacyjne z Cognito; analityka i raportowanie; logowanie i monitoring; bezpieczeństwo aplikacji.    


Oleg Chekan jest architektem rozwiązań ML i chmurowych w Symphony Solutions. Jego specjalnością jest projektowanie systemów sterowanych zdarzeniami i MLOps. Ma doświadczenie w pracy z różnymi domenami biznesowymi, takimi jak: iGaming, Financial Trading, Digital Marketing, sprzedaż i opieka zdrowotna. W swojej karierze Oleg pomógł czterem startupom rozwinąć się z etapu MVP do fazy samowystarczalności lub pomyślnego przejęcia.


ENG

Oleg will present a case of building a fully serverless solution for a healthcare startup. He will talk about rolling out a cross-platform web application on the market in record two weeks all the while meeting security and compliance demands dictated by the healthcare domain. He will share the challenges that the team has faced and lessons learned when integrating with different AWS web services that the solution required. We will cover use cases like: static website/blog; REST/WebSocket/GraphQL API; Data Streams and Message Bus; Email and SMS integration; Federated Authentication with Cognito; Analytics and Reporting; Logging and Monitoring; Application Security.


Oleg Chekan is an ML and Cloud Solution Architect at Symphony Solutions. His specialization is event-driven systems design and MLOps. He has experience with different business domains such as iGaming, Financial Trading, Digital Marketing, Sales and Healthcare. In his career, Oleg has helped to launch four startups beyond the MVP stage and move them into self-sustainable mode or successful acquisition._________________________________________________________________________


Prelekcja #2: “Infrastructure as a Code – build your own flow” Marcin Grandicki, Daniel Kostro


IaC to wciąż gorący i szybko rozwijający się temat. Jak powinien wyglądać proces, od czego zacząć i jakie narzędzia wybrać? Na te pytania z perspektywy swoich doświadczeń zebranych w procesie budowania procesu IaC dla Public Cloud w PKO Banku Polskim opowiedzą Marcin i Daniel.


Marcin Grandicki od 13 lat związany jest z IT i branżą finansową. W PKO BP odpowiedzialny za projektowanie, rozwój, automatyzację i wdrażanie centralnych rozwiązań z obszaru CI/CD w ramach Formacji Transformacji Cyfrowej.


Daniel Kostro - zawodowo Product Owner platformy DevSecOps w Formacji Transformacji Chmurowej w PKO BP. Wspólnie z zespołem pomagamy w banku w sposób automatyczny wdrożyć kolejne systemy i aplikacje w chmurze publicznej.Description:

21.10.2021 godz. 17:00

Sesja Q&A po każdej prelekcji


Harmonogram:

17:00 Prelekcja #1: AWS Serverless: How to keep it serverless if you need more than REST API” - Oleg Chekan

UWAGA: Prelekcja w języku angielskim!

18:00 OPEN MIKE

18:05 Prelekcja #2: “Infrastructure as a Code – build your own flow” Marcin Grandicki, Daniel Kostro


Transmisję oglądajcie na:

YouTubie: http://www.youtube.com/c/SysOpsDevOpsPolska

fanpage’u SysOps/DevOps:https://www.facebook.com/sysopspolska/

stronie: https://meetup.meetup.sysopspolska.pl


Nagrania z poprzednich MeetUpów znajdziecie na YouTubie http://www.youtube.com/c/SysOpsDevOpsPolska

You see an error in an event? The event is out of date? Tell us about it!

Similar events