Niestety ta oferta pracy jest już nieaktualna. Sprawdź pozostałe oferty.

Rust developer

Company:

OpenSoftware

Type: backend
Level: regular
Added: Over a month ago

lokalizacja

City: Cracow, Remotely

formalności

Contract type: b2b contract, employment contract
Salary range: 4 000 - 12 000 net PLN (employment contract)

projekty

Type of projects: projects for clients, own product
Product name: Trusted Digital Assistant (TDA)
Used Technologies/Tools:
Key: Python, JavaScript, TypeScript, vue.js, KERI 3, Hyperledger Aries 4

praca

Working method: Scrum
Sprint length: 2 wk.
Team size: 4-5 people
Flexible working hours: yes
Occasional remote work: yes

Wymagane technologie /narzędzia

Expectations:
Rust
Nice to have:
Python
JavaScript
TypeScript

inne wymagania

Experience: 1+
Foreign language: English
Level: Use in work:
Application: reading documentation, contact with customers, international team,

Profity dla pracowników

Opieka medyczna
Ubezpieczenie
Możliwość 100% pracy zdalnej
Elastyczny czas pracy
Dedykowany czas na rozwój osobisty w ramach czasu pracy (np. wkład w OSS, zgłębianie wiedzy, pisanie bloga etc.)
Możliwość bezpośredniego wpływu na kierunek rozwoju technologii poprzez udział w spotkaniach grup roboczych
Możliwość bezpośredniego wpływu na kierunek rozwoju technologii poprzez dowolność w wyborze narzędzi do ich realizacji
Przeważnie “green field development”, no legacy code

TDA – dlaczego to budujemy:

TDA, czyli Trusted Digital Assistant, lub po prostu “cyfrowy bliźniak”, albo bardziej znany z Marvela J.A.R.V.I.S, to narzędzie, które ma nas wspierać w codziennym życiu od zakupu biletów do kina / na samolot, współpracy z innymi “cyfrowymi bliźniakami” celem zwykłej komunikacji lub korzystania z usług (serwisów) które oferują, aż po (albo przede wszystkim) opcję kontroli własnych danych, które każdy z nas każdego dnia oddaje bezpowrotnie do wszelkiej maści organizacji, które je następnie przetwarzają dla swoich korzyści celem “świadczenia lepszej jakości usług”. Naszym celem/ideą jest odwrócenie tego dziś powszechnego trendu i zwrócenie danych z powrotem pod kontrolę ich właścicieli. Pomysł mamy z pewnością ambitny, do pracy na lata i wymagający synergii technologii z wielu obszarów.

TDA rozwijamy pod parasolem fundacji Human Colossus Foundation: https://humancolossus.foundation/about

Bardzo podstawową wersję TDA zbudowaliśmy na potrzeby projektu https://humancolossus.foundation/blog/ujalo98s00b93gh7gqkuqd3lfj52xq .

“Stack technologiczny”:

TDA na dzień dzisiejszy to wiele konceptów/technologii/idei, z których najważniejsze to:

– SSI: idea/ruch zmiany kierunku przepływu informacji. Przejście z modelu tożsamości federacyjnej (federated identity) do modelu zdecentralizowanego (decentralized identity). Bardzo dobre wprowadzenie do SSI: https://humancolossus.foundation/blog/invitation-core-public-utility-technologies-for-a-next-generation-internet (część I) oraz https://www.manning.com/books/self-sovereign-identity ;

– OCA: architektura harmonizacji zarządzania informacją, wykorzystująca koncept “content-addressable storage”;

– KERI: infrastruktura będąca alternatywą (następnikiem?) do blockchain w idei SSI. Technologicznie i koncepcyjnie “blow your mind”. Więcej: https://github.com/decentralized-identity/keri lub po prostu https://keri.one/ .

TDA na dzień dzisiejszy to backend, który stanowi HyperLedger Aries (Python) z własnymi nakładkami. Frontend to Javascript (VueJS) z niewielką domieszką Kotlina (chcemy zastąpić go Rustem i WASM), który budowany jest do Javascript. Całość funkcjonuje w środowisku VE (Docker + Docker Compose).

Oferujemy

– Możliwość pracy przy projekcie, który przywróci ludziom kontrolę nad informacjami, które należą do nas, a są obecnie są rozproszone w wielu “data silos”, nad którymi nie mamy żadnej kontroli;

– Pracę przy technologiach, które dopiero się kształtują i pracę przy koncepcjach, które dopiero powstają. Działając w tym środowisku dopiero co budujemy ekosystem, który położy solidne podstawy pod konkretne przypadki użycia. Gwarantowany brak rutyny;

– Możliwość wpływu na kierunek rozwoju technologii, która dopiero powstaje. Nasza codzienność to praca z RFC’s w wersji “draft”, lub opracowywanie konceptów, do których takowe jeszcze nie powstały. Daje to bardzo szerokie możliwości w kwestii wpływu na obecny i przyszły kształt implementujących je bibliotek;

– Możliwość udziału w pracach grup roboczych konkretnych technologii. W tej kwestii ściśle współpracujemy z fundacjami https://humancolossus.foundation/ , https://identity.foundation/ oraz https://trustoverip.org/ .

/

We offer:
– A work opportunity with the project that will reinstate the balance for us, humans, regarding the control of information that belong to us, but is currently split across many data silos, that we do not have absolutely any control of;

– Working with technologies that are just emerging and working with concepts that are just emerging. Operating in this environment, we are just building an ecosystem that will provide a solid foundation for specific use cases. No routine guaranteed;

– Influencing the direction of development of technologies that are still being defined. Our daily routine is working with RFC’s in “draft” version, or forming concepts for which they have not yet been created (RFC’s). This gives a wide range of possibilities in terms of the impact on the current and future shape of the libraries implementing them;

– Opportunity to participate in the working groups of specific technology. In this case, we work closely with foundations https://humancolossus.foundation/, https://identity.foundation/ and https://trustoverip.org/.

Wymagania – wiesz/umiesz/potrafisz:

– Korzystasz z systemu Linux lub Mac OS,
– Posiadasz w swojej “skrzynce z narzędziami” kilka “młotków”, w szczególności interesują nas Javascript / Typescript / ES6;
– Jesteś otwarta(y) na spotkanie z dużą dawką nowej wiedzy, która będzie niezbędna do przyswojenia, przed rozpoczęciem wykonywania Twoich codziennych obowiązków;

Dodatkowo:
– Być może koncept zarządzania własną tożsamością w internecie nie jest Ci obcy i chciał(a)byś mieć wpływ na kierunek jego rozwoju;
– Być może potrafisz rozwinąć skróty DID, VC i inne z ruchu SSI[1].

/

– You are fluent in Linux environment or Mac OS;
– You are having in your toolbox various hammers, in particular we’re interested in Javascript / Typescript / ES6;
– You are open for new knowledge that is essential to grasp before you will start working on your daily basis.

Nice to have:
– Perhaps you are familiar with the concept of self identity management in the internet and you would like to have an influence towards its development;
– You are familiar with these acronyms and/or abbreviations regarding SSI movement[1]: DID, VC and others.

[1]: https://sovrin.org/faq/what-is-self-sovereign-identity/

 

Sposób aplikowania

Napisz kilka zdań w czym mógłbyś(abyś) nam pomóc (np. dlaczego Twoja osoba będzie stanowić wartość dla zespołu, albo w jakich technologiach możesz nam pomóc) i wraz ze swoim CV wyślij na adres / Please write a couple sentences how can you help us (ie. why you’d be a valuable addition to our team, or in which technologies you feel strong and how would it help us) and with your CV send it to:
[email protected] .

Proszę dodaj do tematu wiadomości / Please send the email with the topic including the following phrase:
[praca/job] software developer 3464986

read more»
#Open Source

Similar offers in your area

Senior Java Cloud Developer
Online
recruitment
offer with salary range
Java, GIT, Spring, JUnit, Maven, TDD, IntelliJ, AWS, Docker, NoSQL, MongoDB, Kafka, Azure, VMware vSphere 5.x/6.x, Microservices Architecture, SQL Server
Bialystok + 3 cities
Backend Developer (.NET/Java)
Online
recruitment
offer with salary range
WCF, Java, .NET Framework, ASP.NET MVC, Spring Boot, GIT, JUnit, Jenkins, RabbitMQ, Microsoft SQL Server, Maven
Cracow + 1 city
Software Architect
Online
recruitment
Java, AWS, REST
Cracow
Java Developer
Online
recruitment
Java, SQL, MVC, Spring, Liquibase, Jira, Oracle, Maven, Tomcat, J2EE, TeamCity, Spring Framework Core, Multithreading, Microservices Architecture, XML, GitHub, DevOps, Sonar , Unix, Bash
Katowice + 4 cities
Senior .NET Developer
Online
recruitment
.NET Core, .NET Framework
Bialystok + 28 cities
Machine Learning Engineer
Online
recruitment
offer with salary range
Python, Tensorflow
Bialystok + 2 cities
Java/ Kotlin Developer
Online
recruitment
offer with salary range
Java, Kotlin
Cracow
Senior C++ Developer
Online
recruitment
SQL, C++
Katowice + 1 city
C#/.NET Software Developer
Online
recruitment
offer with salary range
Microsoft.NET, C#, Microsoft SQL Server, Windows Server, .NET Core, Entity Framework
Cracow + 1 city
Senior PHP Developer
Online
recruitment
offer with salary range
TDD, design patterns
Lublin + 2 cities
Java Developer
Online
recruitment
offer with salary range
Java, Spring, Hibernate, SQL, JUnit, REST API, Microservices
Warsaw + 1city
C++ / Python Developer (R&D)
Online
recruitment
offer with salary range
C++-11/14/17, Python, Docker, GIT, Linux, TCP/IP
Remotely
Python Developer
Online
recruitment
offer with salary range
Python, Linux, Docker
Remotely