Logo Crossweb
<< przejdź do listy podcastów

Typescript i Type Guards - sposoby wszelakie na rzutowania typów w TS 4.0

03.11.2020
00:29
Polski
W tym odcinku rozprawiamy o tym jakie są możliwości, aby "wyperswadować" kompilatorowi TypeScript-u, że to my lepiej wiemy jaki jest konkretny typ obiektu. Omawiamy wszystkie dostępne opcje, co myślimy o każdej z nich i jak to wszystko wygląda w porównaniu do Flow.

Podobne podcasty