Crossweb
<< wróć do listy cykli wydarzeń

INIME na żywo – matematyka/ekonomia/kawa

Instytut został powołany w celu wykorzystania ogromnego potencjału nauk matematycznych i informatycznych w ekonomi i finansach.

Realizując swoją misję, INIME pragnie przyczyniać się do wzbogacenia wiedzy naukowej, otwarcia drogi do aplikowania osiągnięć polskiej nauki w praktyce gospodarczej – w szczególności w statutowych obszarach zainteresowań Fundacji. Instytut kładzie szczególny nacisk na prowadzenia własnych, niezależnych i otwartych badań naukowych, których celem jest stworzenie rozwiązań umożliwiających innowacyjne podejście do kwestii związanych z ekonomią i finansami – zarówno w zakresie prac teoretycznych, jak i we współpracy z konkretnymi podmiotami gospodarczymi. Spopularyzowanie nauk matematycznych i informatycznych, upowszechnianie wiedzy na temat ich możliwych zastosowań w praktyce gospodarczej oraz przedstawianie korzyści ekonomicznych z ich stosowania w różnych aspektach życia gospodarczego jest dla nas kwestią najwyższej wagi. Dostrzegamy ponadto konieczność zbliżenia środowiska naukowego do biznesu, poprzez wspieranie naukowców w realizowaniu swoich osiągnięć na gruncie praktyki ekonomicznej i finansowej.
(0)

Lista wydarzeń INIME na żywo – matematyka/ekonomia/kawa.

Minione wydarzenia
7.06 2016
Prawa szarego człowieka w starciu z agresywnym marketingiem wykorzystującym jego dane osobowe
Kraków
bezpieczeństwo , IT
Spotkanie
Bezpłatny
24.04 2016
Podpis elektroniczny i https – dlaczego to wszystko działa?
Kraków
bezpieczeństwo , IT
Spotkanie
Bezpłatny
12.04 2016
Web scraping w Excelu i R
Kraków
HTML/CSS , IT , programowanie
Spotkanie
Bezpłatny
8.03 2016
„THE APPLICATIONS OF BLOCKCHAIN AND CRYTPO CURRENCIES”
Kraków
IT
Spotkanie
Bezpłatny
21.04 2015
Zakłady bukmacherskie online – między prawem a IT
Kraków
e-biznes
Seminarium
Bezpłatny
14.04 2015
R - język nowoczesnej analizy danych
Kraków
bazy danych , IT
Seminarium
Bezpłatny