Przejdź do serwisu Crossweb

Oferty pracy

Marketing Manager
oferta z widełkami
Microsoft, Powerpoint
Kraków
Kierownik Działu Aplikacyjnego
oferta z widełkami
Microsoft, Powerpoint
Kraków
Support Engineer
oferta z widełkami
Excel, Powerpoint
Kraków
Senior JavaScript Engineer
oferta z widełkami
JavaScript, Node.js, Angular.js, Angular
Kraków
Principal iOS Developer
Objective-C, Swift, iOS
Poznań
PHP Developer
PHP, Symfony, Symfony3, HTML5, MySQL, MariaDB
Kraków + 1 miasto
Online Acquisitions Sales Manager – Investment Products
Warszawa
Senior Software Developer .NET/C#
Microsoft.NET, ASP.NET, C#, .Net API, .NET, HTML5, JavaScript, jQuery, CSS3, Angular.js, MSSQL, WCF, Angular, .NET Core, Bootstrap
Kraków + 1 miasto
Azure and Office 365 Consultant
Microsoft Azure, SharePoint
Kraków + 1 miasto
Starszy Programista PHP/Magento
oferta z widełkami
Magento, PHP7, HTML5, MySQL, JavaScript, CSS3, SOAP, REST
Wrocław
C++ Software Developer
oferta z widełkami
C++, C++ 11/14, GIT, Jenkins, STL, TDD
Kraków
Java Game Framework Developer
oferta z widełkami
JAVA, oop
Kraków
Tech Lead C# .NET Developer
oferta z widełkami
Microsoft.NET, C#, Microsoft SQL Server, Windows Server
Kraków
Java Backend Developer
oferta z widełkami
JAVA, GIT, Spring, Jenkins, oop, JavaScript, Linux, TDD
Kraków
Product Owner/IT Project Manager
oferta z widełkami
Jira, Confluence
Kraków
Senior Java Developer
oferta z widełkami
Java 8, TDD, Spring, Hibernate, REST, Angular, Gradle
Gliwice
Java Developer
oferta z widełkami
JAVA, TDD, Spring, Hibernate, Angular, REST, Gradle
Gliwice
Big Data Developer
Python, JAVA, SQL, Scala
Warszawa
Key Account Manager (Sektor IT)
oferta z widełkami
Excel
Kraków + 1 miasto
Presales Specialist w obszarze produktów inwestycyjnych
Warszawa
QA Engineer
oferta z widełkami
HTML5, Selenium, Java, JavaScript
Kraków
Backend developer [PHP]
PHP, GIT, Laravel
Kraków
Customer Support Specialist
MySQL, SQL, XML
Kraków
Mobile Developer
oferta z widełkami
iOS, Android, GIT, Swift, REST API, Java, Kotlin
Kraków
.NET Developer
ASP.NET, C#, .NET
Wrocław
Business Analyst
SQL, PL/SQL
Wrocław
Project Manager
agile
Kraków + 1 miasto
Systems Security Administrator
oferta z widełkami
TCP/IP, DNS, Windows Server, Cisco IOS, LAN/WAN, DHCP
Kraków
Java Developer
oferta z widełkami
JAVA, Spring, Hibernate
Warszawa
Software Tester
REST API, Jira, PostMan
Kraków
Lead Test Engineer
oferta z widełkami
SQL, JAVA
Kraków
Lead/Senior Automation Tester with C#
oferta z widełkami
C#, Embedded
Kraków
ERP Integration developer
ABAP, SAP, C#, .NET
Kraków
Regular/Senior .NET Engineer
oferta z widełkami
ASP.NET, C#, .NET, Entity Framework, JavaScript
Białystok + 16 miast
Java Developer
JAVA, Oracle, Hibernate, Java EE, DB2
Katowice + 1 miasto
QA Automation Leader
JAVA, SQL, Selenium WebDriver, SoapUI
Katowice
Programista PHP
PHP, MySQL, GIT, Zend, Symfony, Laravel, TDD
Katowice
Software Engineer
C, C++, C#
Katowice
Front-end Developer
oferta z widełkami
JavaScript, Angular.js, HTTP, CSS, GIT, React
Kraków
Test Automation Engineer
oferta z widełkami
Selenium WebDriver, PostMan, Appium, SQL, Oracle, Apache
Kraków
DevOps Engineer
Microsoft Azure, Windows, Linux, Powershell
Kraków
C# .NET Developer
oferta z widełkami
Microsoft.NET, C#, Microsoft SQL Server, Windows Server
Kraków
Quality Assurance
oferta z widełkami
GIT, Selenium, Jira, Confluence, BDD, REST
Kraków
Head Of Technology Department
JAVA, C#
Kraków
Agile Consultant/Scrum Master
agile, Scrum
Białystok + 2 miasta
Tester Automatyczny
oferta z widełkami
Microsoft.NET, C#, Microsoft SQL Server, Windows Server
Kraków
PHP Developer
oferta z widełkami
PHP, GIT, Zend, Magento, Symfony
Kraków + 1 miasto
Senior React Developer
HTML5, JavaScript, React, Redux
Kraków
Project Manager
agile, Atlassian
Warszawa
Android Developer
Android, Java
Lublin + 2 miasta
Android Developer
Android, Java
Poznań
QA Automation Engineer
Selenium, Jenkins, Cucumber, ATDD, TeamCity, TDD
Warszawa
Java Developer
JAVA
Lublin
Senior Java Developer
JAVA, REST
Kraków + 1 miasto
C++ Developer
Linux, C++, STL, Windows
Kraków
Automation and Performance Global QA Manager
JAVA, Selenium, JMeter, SoapUI
Katowice
Regular iOS Developer
Objective-C, Swift, iOS
Poznań
Senior Front-end Developer
JavaScript, React, HTML, CSS
Kraków + 4 miasta
QA Engineer
GIT, Jenkins, Selenium WebDriver
Białystok + 4 miasta
JavaScript Developer
oferta z widełkami
JavaScript, jQuery, CSS3, AJAX, JSON, agile, Microsoft Azure
Wrocław
Java/Scala Developer
JAVA, Scala
Kraków
Rekruter IT
Excel, Powerpoint
Warszawa
JavaScript Developer
oferta z widełkami
HTML5, JavaScript, CSS3, GIT, vue.js
Kraków + 1 miasto
PHP DEVELOPER
oferta z widełkami
PHP, MySQL, Symfony3
Kraków
Frontend Developer
JavaScript, React, Angular
Katowice + 3 miasta
Full-Stack .NET Developer
oferta z widełkami
JavaScript, jQuery, CSS3, ASP.NET, C#, Entity Framework, JSON, agile
Wrocław
JAVA Developer
Hibernate, Java EE, Java 8
Gliwice + 1 miasto
HR MANAGER (e-commerce)
oferta z widełkami
Kraków
Javascript Fullstack Developer
JavaScript, Node.js, React
Kraków
PHP Developer
PHP, Zend
Kraków
Full Stack Front-End Developer
oferta z widełkami
jQuery, HTML, CSS, JavaScript, Angular.js, SASS, Twitter Bootstrap 3, Grunt, Gulp, React
Kraków
Senior Java Developer
oferta z widełkami
JAVA, Java EE, SQL, Hibernate, Spring XD, JavaScript
Kraków
ETL Developer
oferta z widełkami
BI
Warszawa
UI/UX Designer
Jira, Sketch
Kraków + 1 miasto
BI Developer
BI, Cognos
Katowice
Full Stack PHP Developer
oferta z widełkami
PHP, JavaScript, SQL, GIT
Kraków
Backend Laravel Developer
oferta z widełkami
PHP, MySQL, Laravel
Kraków
Senior .NET Developer/Tech Lead
oferta z widełkami
ASP.NET, C#, .NET, JavaScript, Microsoft SQL Server, .NET Core
Kraków
Senior Frontend Developer
oferta z widełkami
JavaScript, CSS3, React
Kraków
React developer
oferta z widełkami
JavaScript, CSS3, React, RESTful API, GIT, Webpack
Kraków
Software Quality Assurance Engineer
oferta z widełkami
Python, SQL, Linux, Selenium
Kraków
Tester SQL
SQL, Jira, Oracle Database, PL/SQL
Warszawa
.Net Developer
oferta z widełkami
C#, .NET, MVC, ASP.NET, JavaScript
Kraków
QA Engineer
oferta z widełkami
GIT, Jira, testy jednostkowe i integracyjne, Confluence, AWS, Docker
Kraków
Senior Fullstack Developer / Team Leader
oferta z widełkami
PHP, MySQL, JS, Laravel, AWS
Kraków
Front-end Software Engineer
oferta z widełkami
HTML5, JavaScript, React, Webpack
Kraków + 1 miasto
Senior Front-end Developer
JavaScript, Canvas, socket.io, SVG
Kraków
Solutions Architect (JAVA and Web)
HTML5, JAVA, NoSQL, Spring, Kafka, Oracle
Kraków
Hardware Designer (electronic)
PCB
Trójmiasto
Młodszy Administrator Systemów Linux
SQL, DNS, WWW
Kraków
Senior Tech Lead/Architect/Advisor
oferta z widełkami
ASP.NET, C#, .NET, JavaScript, Microsoft SQL Server, .NET Core, Microsoft Azure
Kraków
IT Project Manager
oferta z widełkami
agile
Kraków
Java Developer
JAVA, Spring, Hibernate
Lublin
Scrum Master
agile
Lublin
Tech Lead Java Developer
JAVA, Spring
Lublin
Analityk Biznesowo-Systemowy
SQL, Jira
Kraków
PHP Developer
JavaScript, MVC, CSS, Linux
Kraków
Senior Embedded System Developer
C, C++, TCP/IP, DSP
Trójmiasto
Analityk Biznesowo-Systemowy
SQL, Jira
Katowice