Przejdź do serwisu Crossweb

Oferty pracy

Senior Java Developer
JAVA, JavaScript, Spring, Hibernate, Maven, HTML
Warszawa
Senior JavaScript Developer
oferta z widełkami
JavaScript, Node.js, Mocha, React.js, Jasmine, Angular
Kraków
Scala Developer
JAVA, Scala
Wrocław
QA Engineer
SQL, C++, C#
Szczecin
Senior Snow Developer
JavaScript, jQuery, Bootstrap, Angular
Warszawa
Senior Front-end Developer
JavaScript, HTML5, CSS3
Lublin
.NET Developer
ASP.NET, .NET, MSSQL
Białystok
JavaScript Developer
oferta z widełkami
JavaScript, GIT, Angular.js, React.js
Gliwice
JavaScript Developer
oferta z widełkami
JavaScript, GIT, Angular.js, React.js
Warszawa
PHP Developer
oferta z widełkami
PHP, MySQL, Symfony2
Gliwice
PHP Developer
oferta z widełkami
PHP, MySQL, Symfony2
Warszawa
Java Developer
oferta z widełkami
JAVA, GIT, Spring
Gliwice
QA Engineer
oferta z widełkami
BDD, ATDD, PHP, JavaScript
Gliwice
QA Engineer
oferta z widełkami
BDD, ATDD, PHP, JavaScript
Warszawa
Test Engineer
oferta z widełkami
GIT, Selenium, PostMan, SoapUI, Python
Kraków
Full Stack Front-End Developer
oferta z widełkami
jQuery, HTML, CSS, JavaScript, Angular.js, SASS, Twitter Bootstrap 3, Grunt, Gulp, React.js
Kraków
Full Stack PHP Developer
oferta z widełkami
PHP, JavaScript, SQL, GIT
Kraków
Programista JavaScript
JavaScript, backbone.js, Angular.js
Kraków
C++ Developer
C++
Wrocław
Blue Team Security Expert
LAN/WAN
Wrocław
Inżynier Automatyk Programista
oferta z widełkami
Microsoft, Powerpoint
Kraków
Programista PHP
PHP, MySQL
Wrocław
.NET Developer
oferta z widełkami
GIT, SQLite, C#, .NET
Gliwice
Technical Project Manager
agile
Poznań + 2 miasta
Android Developer
JAVA, Android SDK
Kraków
Project Manager – aplikacje mobilne i webowe
WWW, iOS, Android
Kraków
Fullstack JavaScript Developer
JavaScript, Node.js, HTML5, CSS3, Angular.js
Poznań + 3 miasta
Software QA Engineer
Selenium, SoapUI, Python, JAVA, SQL, Linux
Kraków
Software QA Engineer (with JavaScript experience)
JavaScript, HTML5, CSS3, Selenium, Cucumber, SQL
Kraków
Programista systemów wbudwanych
C, C++, Embedded C, Bluetooth Low Energy 4.1
Kraków
.NET Developer
C#, .NET
Kraków
C# Developer
C#, Xamarin
Kraków
Business Analyst
SQL, UML
Warszawa
Test Automation Engineer
oferta z widełkami
Selenium WebDriver, PostMan, Appium, SQL, Oracle, Apache
Kraków
JAVA Developer
Hibernate, Java EE, JAVA8
Opole
Android Developer
oferta z widełkami
JAVA, GIT, HTTP, Gradle, RxJava, Multithreading
Kraków
Junior iOS developer
oferta z widełkami
iOS SDK, Swift
Kraków
Senior .NET Developer
ASP.NET, C#, .NET, Angular
Wrocław
PHP Developer
oferta z widełkami
PHP, MySQL, AWS, Symfony3
Kraków
Senior DevOps Engineer
JAVA, GIT, .NET
Kraków
C++ Developer
C++, STL, Windows, Linux
Kraków
Software Systems Engineer/Support Analyst
SQL
Kraków
Java Developer (with ERP experience)
JAVA, SQL
Kraków
Programista C++
oferta z widełkami
C++, GIT
Kraków
Software Tester with Python
Python, Jira
Wrocław
Frontend Developer
JavaScript, Angular.js, HTML, CSS
Kraków
QA Business Analyst
oferta z widełkami
BDD, ATDD
Gliwice
QA Business Analyst
oferta z widełkami
BDD, ATDD
Warszawa
Android Developer
Android
Poznań
Project Manager
oferta z widełkami
agile, Jira
Wrocław
.net Developer
Microsoft.NET, ASP.NET, .NET, C#
Gliwice
.net Developer
Microsoft.NET, ASP.NET, .NET, C#
Opole
JAVA Developer SAP Hybris
JAVA, JAVA8, SAP Hybris, Spring Framework MVC, Spring Framework Core
Gliwice
JAVA Developer SAP Hybris
JAVA, JAVA8, SAP Hybris, Spring Framework MVC, Spring Framework Core
Opole
Senior iOS Developer
Swift, iOS
Lublin
Project Manager
agile
Kraków
System/Linux Administrator
Linux, GIT, Jenkins
Kraków
DevOps
Python, AWS, Ansible, Linux, Bash
Kraków
Regular / Senior JavaScript Developer
oferta z widełkami
JavaScript, React.js
Kraków
Regular / Senior Java Developer
oferta z widełkami
JAVA, JAVA8
Kraków
Senior Java Developer
JAVA, Angular.js, SQL, Spring, Jenkins, Oracle
Kraków
Front-end Developer
oferta z widełkami
JavaScript, Angular.js, HTTP, CSS, GIT, React.js
Kraków
Senior Front-end Developer
JavaScript, HTML5, CSS3
Wrocław
Product Owner
agile
Lublin
Test Environment Engineer
SVN, GIT, Linux, Windows
Wrocław
QA Engineer
agile
Lublin
Senior Tech Lead/Architect/Advisor
oferta z widełkami
ASP.NET, C#, .NET, JavaScript, Microsoft SQL Server, HTML5, Microsoft Azure
Kraków
Senior .NET Developer/Tech Lead
oferta z widełkami
ASP.NET, C#, .NET, JavaScript, Microsoft SQL Server, HTML5
Kraków
.Net Developer
oferta z widełkami
C#, .NET, MVC, ASP.NET, JavaScript, HTML5
Kraków
Android Developer
JAVA
Kraków
Javascript Developer
oferta z widełkami
JavaScript, Node.js
Gliwice
Embedded Software Engineer
C, Bluetooth Low Energy 4.1
Katowice
iOS Developer
Xcode, Swift, iOS
Katowice
Python Developer
oferta z widełkami
Python, Spark, PostgreSQL
Kraków
Frontend Developer
JavaScript, backbone.js, Gulp
Kraków
Frontend Developer
HTML5, CSS3
Trójmiasto
JavaScript Developer
JavaScript, jQuery, HTML5, CSS3, AJAX, JSON, agile, Microsoft Azure
Wrocław
Full-Stack Web Developer
JavaScript, jQuery, HTML5, CSS3, AJAX, ASP.NET, C#, Entity Framework, JSON, agile
Wrocław
Java Developer
JAVA
Trójmiasto
Senior/Mid Front-end Developer
JavaScript, HTML5, CSS3, React.js
Kraków
Applications Architect (web)
JavaScript, Node.js, CSS3, React.js, HTML5, SASS, Redux
Kraków
Senior/Mid Quality Assurance Engineer
Selenium, JAVA, Jira
Kraków
Front-End Developer
oferta z widełkami
React.js, ECMAScript 6, Promises, oop, FP, DevTools
Wrocław
Test Automation Engineer (Python)
Python, Jenkins
Kraków
Technology Project Manager
Jira, GIT, Jenkins, Confluence
Kraków
Android Developer
Android, java
Wrocław
Senior QA Engineer
JAVA, SQL, TestComplete
Kraków
Front-end Developer
JavaScript, HTML5, CSS3
Poznań + 2 miasta
Developer C++
oferta z widełkami
C++
Wrocław
Developer PHP
oferta z widełkami
PHP
Wrocław
Embedded C++ Developer
oferta z widełkami
C++, Qt, Embedded C, Linux embedded
Wrocław
Senior C/C++ Developer
oferta z widełkami
SQL, Linux, C++, Windows
Szczecin
Senior Business Intelligence Developer
oferta z widełkami
SQL, Oracle, MSSQL
Kraków
Inżynier Analityk – Diagnostyka Maszyn
oferta z widełkami
modelowanie danych i tworzenie wzorców projektowych
Kraków
Big Data Warehouse Engineer
oferta z widełkami
SQL, Hadoop, Python, JAVA
Kraków
.Net Developer
oferta z widełkami
HTML5, GIT, Jenkins, C#, .NET, JSON
Kraków
Middle Back-End Developer
oferta z widełkami
PHP, MySQL, Laravel, Nginx
Kraków
.NET Developer
oferta z widełkami
Microsoft.NET, C#, LINQ, WCF, ASP.NET
Gliwice
Senior React.js Developer (Front-end)
Angular.js, React.js
Lublin
Senior React.js Developer (Front-end)
Angular.js, React.js
Wrocław
Software Developer – Mentor
Python, JAVA, C++
Kraków
Młodszy Administrator Systemów Linux
SQL, DNS, WWW
Kraków
PHP Developer
JavaScript, MVC, CSS, Linux
Kraków
Middle Front-End Developer
oferta z widełkami
JavaScript, HTML5, CSS3, Angular.js, SASS, jQuery
Kraków
Grafik
oferta z widełkami
Sketch
Gliwice
Grafik
oferta z widełkami
Sketch
Katowice
Architekt Informacji
Axure RP
Katowice
Senior Project Manager
Excel, Microsoft, Jira, Windows
Lublin
Senior Project Manager
Excel, Microsoft, Jira, Windows
Wrocław
Senior Graphic Designer
oferta z widełkami
Sketch
Gliwice
Senior Graphic Designer
oferta z widełkami
Sketch
Katowice