Logo Crossweb
<< przejdź do listy cykli wydarzeń

Rails Girls

Inicjatywę Rails Girls zapoczątkowano w Finlandii jako odpowiedź na potrzebę nieformalnej edukacji kobiet w zakresie nowych technologii. Obecnie jest to ruch zrzeszający niezależne osoby organizujące programowania na całym świecie.

Pierwsza polska edycja Rails Girls odbyła się w Krakowie (kwiecień 2012), by szybko rozwinąć ideę railsgirlsowych warsztatów także w innych miastach. Zajęcia są bezpłatne, kierowane do kobiet w każdym wieku, bez względu na umiejętności programistyczne i wiedzę techniczną.
(3)

Minione wydarzenia:
(21)